menu

Terror okupanta wobec ludności Warszawy i okolic – w cyklu spotkań „Karty Historii”

Terror okupanta wobec ludności Warszawy i okolic – w cyklu spotkań „Karty Historii”

15 lutego 2015 r. w siedzibie Muzeum Dulag 121 miał miejsce wykład Karola Karasiewicza zatytułowany Okupacja niemiecka.

Był to pierwszy z wykładów Karola Karasiewicza poświęconych tematowi terroru wobec ludności Warszawy i okolic. W czasie tego spotkania została omówiona kwestia terroru niemieckiego stosowanego wobec mieszkańców stolicy od 1 września 1939 r. do 1 sierpnia 1944 r. W czasie trwania drugiego wykładu, który odbędzie się za miesiąc, 15 marca, o godzinie 15, prelegent będzie kontynuował tematykę terroru niemieckiego wobec ludności cywilnej Warszawy i omówi okres od wybuchu Powstania Warszawskiego do zakończenia wojny, a także przedstawi temat organizacji aparatu terroru stosowanego przez NKWD i UB na zajmowanych terenach ze szczególnym uwzględnieniem Warszawy.

Pan Karol Karasiewicz mówił o polityce terroru prowadzonej przez hitlerowskie wojsko a następnie władze okupacyjne i o jej najtragiczniejszych dla Polaków akcjach. takich jak:, „Intelligenzaction”, „akcja AB”, masowe egzekucje Warszawiaków na ulicach stolicy i w okolicach miasta, na Pawiaku i w ruinach getta. Przedstawił dane liczbowe dotyczące eksterminacji ludności Warszawy, zarówno Polaków jak i Żydów. Mówił o egzekucjach będących odwetem Niemców na ludności cywilnej za akcje zbrojne Polski Podziemnej. Zaprezentował również sylwetki niemieckich generałów i dowódców odpowiedzialnych za realizowanie polityki terroru. Wykład przyjęty został z dużym zainteresowaniem przybyłych na spotkanie gości.

Skip to content