menu

Lekcje wyjazdowe

Lekcje wyjazdowe

Z myślą o nauczycielach i uczniach, którzy z różnych względów mają utrudniony dojazd do Muzeum, przygotowaliśmy ofertę lekcji i warsztatów wyjazdowych. Edukator z Muzeum Dulag 121 przyjedzie do Państwa placówki i poprowadzi zajęcia na miejscu. Lekcje wyjazdowe trwają, w zależności od życzenia nauczyciela, 1 lub 2 godziny lekcyjne.

Lekcje i warsztaty dotyczące obozu Dulag 121 i  Pruszkowa przeprowadzamy tylko w siedzibie Muzeum.

Koszt zajęć: 50 zł (opłata stała) + koszty dojazdu edukatora.

Zgłoszenia przyjmujemy z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem pod numerem telefonu: (22) 758 86 63, a także drogą e-mailową: edukacja@dulag121.pl i dulag@dulag121.pl.