menu

Nasza wystawa „Żbików na dawnej fotografii” w CKiS

Nasza wystawa „Żbików na dawnej fotografii” w CKiS

Pragniemy zaprosić Państwa na wystawę „Żbików na dawnej fotografii” przygotowaną przez Muzeum Dulag 121, która prezentowana będzie w holu głównym Centrum Kultury i Sportu do 30 czerwca 2019 roku. Przedstawia ona wybór archiwalnych fotografii dokumentujących najstarsze obiekty – oba żbikowskie kościoły, fabrykę pilników czy warsztaty kolejowe – oraz życie mieszkańców najstarszej dzielnicy Pruszkowa.

Dzieje Żbikowa sięgają XIII wieku. Była to wówczas wieś należąca do biskupa poznańskiego, który w Żbikowie miał swoją letnią rezydencję. Prawdopodobnie już w XVI wieku we wsi wybudowano pierwszy murowany kościół pod wezwaniem św. Andrzeja i Małgorzaty, który przedstawia najstarsza znana nam fotografia Żbikowa pochodząca ze zbioru zdjęć dokumentujących okolice Warszawy z około 1890 roku. Dzisiejszą świątynie ukończono dopiero w 1914 r. Raptowny rozwój Żbikowa nastąpił na przełomie XIX i XX wieku, kiedy rozpoczęły działalność w 1897 r. Warsztaty Kolejowe. Wokół nich powstała robotnicza dzielnica Żbikówek, a wzdłuż ul. Głównej (dzisiejszej 3 Maja) powstawały sklepy, zakłady usługowe i fabryki. Wystawa „Żbików na dawnej fotografii” przedstawia wybrane fotografie ze zbiorów Książnicy Pruszkowskiej, Muzeum Dulag 121 oraz z prywatnych kolekcji mieszkańców Pruszkowa, dokumentujące życie wsi, osady fabrycznej, a następnie dzielnicy prężnie rozwijającego się miasta Pruszków zarówno w międzywojniu (i wcześniej). Na 20 planszach zobaczą Państwo najbardziej znane budynki Żbikowa, a także doniosłe wydarzenia, takie jak odsłonięcie kopca Kościuszki w 1917 r. Autorem scenariusza wystawy jest Maciej Boenisch, zaś koncepcji graficznej Jakub Sudra. Serdecznie zapraszamy.

Skip to content