menu

Horban Irena – audycja w Radiu Bogoria

Irena Horban – urodzona w 1926 r., córka kierownika pruszkowskiej fabryki ultramaryny Sommer i Nower, w czasie II wojny światowej związana z Armią Krajową, po wojnie nauczycielka i działaczka społeczna związana z Pruszkowem, prezes Pruszkowskiego Towarzystwa Kulturalno-Naukowego. Pani Irena Horban – sanitariuszka w szpitalu w Tworkach w czasie istnienia obozu Dulag 121 – opowiada o pomocy polskich lekarzy w obozie, a także o roli pruszkowskiej Rady Głównej Opiekuńczej (w tym jej przewodniczącego ks. Edwarda Tyszki) oraz Armii Krajowej w organizowaniu pomocy dla wypędzonych. Szczegółowo omawia również funkcjonujące wówczas szpitale powstańcze w Pruszkowie (w Tworkach, na Wrzesinie, przy ul. Pięknej, u sióstr bernardynek- samarytanek przy ul. Szkolnej i przy ul. Bursowej) oraz pomoc, jakiej w obozie udzielali przedstawiciele duchowieństwa – zakonnice ze zgromadzeń samarytanek, niepokalanek, bernardynek, siostry Charitas oraz księża. Pani Irena Horban opowiada także o działaniach, podjętych razem ze Zdzisławem Zaborskim i Andrzejem Kurcem, na rzecz powstania muzeum upamiętniającego obóz Dulag 121.

 

„Dulag 121 – Świadkowie historii” – cykliczna audycja emitowana w grodziskim Radiu Bogoria w latach 2012-2013. Gośćmi Elżbiety Abramczuk oraz Małgorzaty Bojanowskiej, dyrektor Muzeum Dulag 121, byli świadkowie – osoby lub rodziny osób, które przeżyły gehennę pobytu w obozie Dulag 121 bądź pomagały więzionym w jego murach.

Powiązane hasła

Skip to content