menu

05 GRU

05 GRU

1919

Akcja Elektrowni Okręgowej w Pruszkowie, zbiory Muzeum Dulag 121

5 grudnia 1919 r. pruszkowską elektrownię – dotąd własność niemieckiego Towarzystwa Przedsiębiorstw Elektrycznych – za 350 tys. marek odkupiła „Siła i Światło” – największy koncern elektroenergetyczny działający w międzywojennej Polsce, który jeszcze tego samego roku powołał spółkę akcyjną Elektrownia Okręgowa w Pruszkowie. Spółkę Akcyjną „Siła i Światło” powołano do życia w 1918 r. Oficjalnie do jej celów statutowych należał rozwój elektryfikacji kraju oraz budowa i eksploatacja infrastruktury energetycznej, ale spółka wykupywała także przedsiębiorstwa prowadzone przez zagraniczne koncerny, aby w ten sposób wspierać polskie inwestycje energetyczne. Jedną z nich był przeprowadzony w 1919 r. zakup pruszkowskiej elektrowni. Historia jej powstania sięgała 1913 r., kiedy z inicjatywy hr. A. Potulickiego i J. Troetzera powołano Komisję Oświetleniową, która podpisała umowę z berlińskim Towarzystwem Przedsiębiorstw Elektrycznych na budowę elektrowni w mieście. Prace nad jej ukończeniem przerwał wybuch wojny. Prace wznowiono w 1917 r. i rok później elektrownia dostarczała już prąd do 443 odbiorców. Po jej wykupieniu przez „Siłę i Światło” powołano Towarzystwo Elektrowni Okręgowej w Pruszkowie i wyemitowano akcje, aby dokończyć budowę. Musiały cieszyć się niemałym powodzeniem, skoro już w 1922 r. Towarzystwo odkupiło od spółki matki pruszkowską elektrownię, która pełną parą ruszyła w 1924 r. Dwa lata wcześniej „Siła i Światło” powołała także spółkę Elektryczne Koleje Dojazdowe, która w 1925 r. rozpoczęła realizację kluczowej dla rozwoju Pruszkowa inwestycji – budowy zelektryfikowanej linii kolejowej łączącej Warszawę i Grodzisk. Prąd do tego pionierskiego przedsięwzięcia dostarczała pruszkowska elektrownia.

Skip to content