menu

30 KWI

30 KWI

1930

Dawna cerkiew w Tworkach, zbiory Książnicy Pruszkowskiej

30 kwietnia 1930 roku nastąpiło poświęcenie kaplicy w Tworkach – dawnej cerkwi, która od tego dnia miała być dostępna nie tylko dla pacjentów szpitala, ale dla wszystkich mieszkańców. Wcześniej kaplica mieściła się w jednym ze szpitalnych budynków. „Głos Pruszkowa” z 11 V 1930 r. donosił:

Poświęcenie nowej kaplicy w szpitalu Tworki. Dnia 30 kwietnia dziekan na powiat Warszawski, ks. Dąbrowski poświęcił nową kaplicę w szpitalu Tworki. Akt poświęcenia został dokonany w asyście proboszcza parafji Żbikowskie] ks, F. Dyżewskiego, ks. prób. E. Tyszki, ks. Lachowicza, kapelana szpitala i innych księży, oraz w obecności dyrektora szpitala d-ra W. Łuniewskiego, lekarzy, personelu i rodzin tegoż. Jak to już dawniej donosiliśmy, nowa kaplica mieścić się będzie w byłej cerkiewce, w której dokonano potrzebnych przeróbek i gruntownego remontu. Przeniesienie kaplicy z budynku stojącego w głębi szpitala da możność uczęszczania do kaplicy ludności zamieszkałej w pobliżu Tworek. Budynek, w którym dotychczas była urządzona kaplica, został przeznaczony na oratorjum i internat dla S. Miłosierdzia zatrudnionych w szpitalu.

Skip to content