menu

Budynek dzisiejszego „Kościucha” ufundowany został przez hrabiego Antoniego Potulickiego i współzałożyciela fabryki ołówków Stanisława Majewskiego. Szkoła powstała w 1905 roku, ale imię Tadeusza Kościuszki nadano szkole dopiero w 1917 roku w ramach obchodów 100-lecia śmierci generała. W 1931 roku do ceglanej siedziby szkoły dobudowano dwa górne piętra. Do wczesnych lat powojennych działała ona jako szkoła powszechna, dopiero w latach 50. przekształcona ją w liceum ogólnokształcące.

Szkoła powszechna przy ulicy Kościuszki (później, od 1917 roku nosząca imię Tadeusza Kościuszki)...

Szkoła powszechna przy ulicy Kościuszki (później, od 1917 roku nosząca imię Tadeusza Kościuszki)...

  • Rok: ok. 1910
  • Źródło: Zbiory Krystyny i Zdzisława Zaborskich

Uczniowie podczas pochodu, 3 V 1935 r....

Uczniowie podczas pochodu, 3 V 1935 r....

  • Źródło: Książnica Pruszkowska

Koniec roku szkolnego, międzywojnie...

Koniec roku szkolnego, międzywojnie...

  • Źródło: Książnica Pruszkowska
Skip to content