menu

IPN prowadzi śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskich popełnionych w obozie przejściowym Dulag 121

IPN prowadzi śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskich popełnionych w obozie przejściowym Dulag 121

Muzeum Dulag 121 zawiadamia, że Instytut Pamięci Narodowej prowadzi śledztwo w sprawie zabójstw popełnionych w okresie od 6 sierpnia 1944 r. do października 1944 r. w obozie przejściowym w Pruszkowie – Dulag 121 na ludności cywilnej, wysiedlonej z Warszawy przez funkcjonariuszy niemieckich władz okupacyjnych.

Śledztwo to jest kontynuacją postępowania przygotowawczego prowadzonego w latach 70 przez Okręgową Komisję Badania Zbrodni Hitlerowskich w Warszawie.
Na obecnym etapie śledztwa S 17 / 09 / Zn trwają przesłuchania osób pokrzywdzonych, które były osadzone w obozie w Pruszkowie, a także przesłuchania osób najbliższych dla zmarłych więźniów obozu. Podejmowane są także czynności zmierzające do ujawnienia dokumentacji archiwalnej, związanej z funkcjonowaniem obozu oraz czynności zmierzające do ustalenia kolejnych pokrzywdzonych lub ich najbliższych krewnych celem przesłuchania ich w charakterze świadków.

Muzeum Dulag 121 zwraca się do wszystkich byłych więźniów z prośbą o skontaktowanie się z odpowiednim działem Instytutu Pamięci Narodowej, prowadzącym śledztwo. Muzeum Dulag 121 będzie współpracowało z IPN w możliwym zakresie podczas tego śledztwa.

IPN
Główna Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu
Oddziałowa Komisja w Warszawie
Pl. Krasińskich 2/4/6, 00-207 Warszawa
Tel. (22) 530 86 26
Sprawę prowadzi prokurator Paweł Karolak

Pełna informacja na temat śledztwa dostępna jest na stronie Instytutu Pamięci Narodowej: http://www.ipn.gov.pl/portal/pl/838/14490/Sledztwa_w_biegu.html

Skip to content