menu

03 CZE

03 CZE

1928

Źródło: Polona

3 czerwca 1928 roku zgodnie z decyzją urzędującego burmistrza Józefa Cicheckiego i po trwającej kilka miesięcy debacie w lokalnej prasie mieszkańcy Pruszkowa wzięli udział w referendum, które miało rozsądzić kwestię wprowadzenia w Pruszkowie prohibicji. W wyniku głosowania od 1 stycznia 1929 roku na terenie miasta wprowadzono całkowity zakaz sprzedaży napojów alkoholowych, który obowiązywał do października 1931 roku, kiedy w kolejnym plebiscycie Pruszkowianie opowiedzieli się za jego zniesieniem.

Skip to content