menu

13 MAJ

13 MAJ

1934

13 maja 1934 roku odbył się w Pruszkowie pokazowy alarm gazowy z marszem w maskach przeciwgazowych przez miasto zorganizowany przez lokalny oddział Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwagazowej. „Kurjer Warszawski” donosił:

Alarm i pokaz gazowy. W związku z tygodniem lotniczym miejscowy komitet L.O.P.P. zorganizował w d. 13 b.m. marsz patrolowy drużyn męskich i żeńskich w maskach przez miasto. W ciągu dnia dwukrotny alarm syreną elektrowni obwieścił o zaimprowizowanym napadzie gazowym. W pokazie ratowniczym i odkażającym prócz drużyn przeciwgazowych wzięły udział oddziały Polskiego Czerwonego Krzyża i straży ogniowej. Pokazom przyglądał się z górą trzytysięczny tłum widzów.

1935

„Głos Pruszkowa” (19 V 1935)

13 maja 1935 roku w dzień po śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego odbyło się specjalnej posiedzenie Rady Miejskiej, podczas którego powołano komitet uczczenia Józefa Piłsudskiego i wydano odezwę do mieszkańców miasta, którą opublikował następnie „Głos Pruszkowa” (19 V 1935 r.):

Do obywateli m. Pruszkowa. Marszałek Józef Piłsudski nie żyje. Tragiczna wymowa tego faktu nie wymaga najmniejszych komentarzy, ani omówień. Wobec śmierci Wielkiego Człowieka staniemy wszyscy obywatele jednakowo skromni i mali, z jednakowemi uczuciami bólu i żałoby, w równej mierze do wypełnienia Jego testamentu obowiązani. Orędzie Pana Prezydenta Rzeczypospolitej podaje narodowi treść tego testamentu w słowach następujących: Przekazał dziedzictwo myśli Narodowi o honor i potęgę Państwa dbałej. Dziedzictwa tego nie jest w stanie udźwignąć ani pojedyncza osoba, ani organizacje — jedynie cały Naród, całe dzisiejsze pokolenie obdarzone znamieniem wolności od lat najmłodszych dzieciństwa, lub godnością wolnych obywateli w latach późniejszych uhonorowane. W tem mniemaniu żałobne nadzwyczajne posiedzenie Rady Miejskiej, zebranie przedstawicieli urzędów państwowych i samorządów oraz wszystkich organizacyj i ugrupowań miasta Pruszkowa wzywa ludność do wywieszenia flag żałobnych i licznego udziału w uroczystościach żałobnych, które wybrany Komitet poda do wiadomości.

Skip to content