menu

28 CZE

28 CZE

1936

Lipcowy „Głos Pruszkowa” donosił:

Miłośnicy sportu w Pruszkowie z przyjemnością uczestniczyli w zawodach sportowych, które zorganizował komitet „Dnia Morza”. Boisko „Sokoła” odżyło na nowo, bieżnie i boiska zaroiły się wielobarwnemi kostjumami; kierownictwo zawodów spoczywało w rękach niestrudzonego kierownika K. P. W. p. Woltersdorfa. W niedzielę odbył się bieg uliczny na dystansie 3 km. Zwyciężył Maliszewski KPW. W drugim dniu rozegrano turniej siatkówki i koszykówki, w obydwu konkurencjach I-sze miejsce zajęło K.P . W. zdobywając 12 pkt., II-gie Strzelec 8 pkt., III -cie i IV te 18 ta i 80- ta Drużyna harcerska po 2 pkt. W strzelaniu I-sze miejsce zdobył Strzelec osiągając 3 pkt., II-gie KPW zdobywając 2 pkt. Popołudniu odbyły się zawody lekkoatletyczne urozmaicone koncertem orkiestry KPW. W wyniku zawodów KPW zajęło 12 pierwszych miejsc, Sokół dwa pierwsze; na dalszych miejscach Strzelec, 80 i 14 Druż. Harc. Ogółem KPW zdobyło 66 pkt., Strzelec 31, Sokół 7, 80 D. H. 5, 14 D. H. 4. Całość zawodów i wyniki wypadły b. dobrze. Kierownictwu należy się podziękowanie za zorganizowanie w Pruszkowie, tak ładnej imprezy sportowej, oby i w przyszłości jak najwięcej takich imprez urządzano. K. K.

Skip to content